Gal

Grafika pochodzi ze strony
http://www.periodictable.com
W tym dziale zajmować się będziemy chemią galu i jego związków. Będą to przede wszystkim pochodne metaloorganiczne, ale spodziewajcie się też wielu ciekawostek i informacji na temat związków nieorganicznych ;)

Digallan (Ga2H6,)


Bezbarwny gaz, kondensuje w temperaturze 223 K dając białe ciało stałe. W stanie gazowym – dimeryczny. W stanie stałym tworzy struktury polimeryczne, bądź oligomeryczne, prawdopodobnie tetramery [GaH3]4.

Synteza:
Ga2Cl6 + 4 Me3SiH [H2GaCl]2 + 4 Me3SiCl
                                                                         1/2 [H2GaCl]2 + LiGaH4 Ga2H6 + LiCl

Podobieństwa i różnice względem B2H6:

  • W przeciwieństwie do B2H6, Ga2H6 gwałtownie rozkłada się do pierwiastków w temperaturze pokojowej. 
  • Zarówno Ga2H6 oraz B2H6 reagują z HCl, jednakże w przypadku boranu następuje podstawienie terminalnych atomów H, natomiast w przypadku Ga2H6, zarówno terminalne jak i mostkujące atomy H mogą zostać zastąpione przez Cl.
  • Tak samo jak B2H6, Ga2H6 reaguje z zasadami Lewisa tworząc addukty.

Wybrane reakcje digallanu


Brak komentarzy: